You are here:
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Search

Stanislav Kostov

IUSTITIAM NAMQUE COLIMUS ET BONI ET AEQUI NOTITIAM PROFITEMUR (Ulp. D.1.1.1.1.)

Е-поща Печат
Оценка на читателите: / 90
Слаба статияОтлична статия 

Станислав Костов работи в областта на облигационното, търговското, дружественото, трудовото, морското, въздушното и административното право. Осъществява процесуално представителство по дела пред българските съдилища и арбитражи. Специалист е в областта на възлагането на обществени поръчки и предоставя становища във връзка с подготовка на документация или оферти за участие в предвидените в ЗОП процедури и участва в комисии за избор на изпълнители по ЗОП.

Основната му дейност е насочена към прилагането на правото на ЕС. Изготвя жалби и искови молби и осъществява процесуално представителство пред Съда на Европейския съюз в рамките на производствата за отмяна на незаконосъбразни актове на ЕС, установяване на бездействие на институциите на ЕС и обезщетяване на причинени от ЕС вреди.

Изготвя жалби за сезиране на Европейската комисия за нарушения, извършени по прилагането на правото на ЕС, предоставя становища, подготвя документи и осъществява процесуално представителство във връзка с искания за отправяне на преюдициални запитвания до Съда на ЕС.

Извършва процесуално представителство пред българските съдилища по въпросите на прилагане на правото на ЕС и предоставя становища относно правилното транспониране на директиви в българското законодателство.

Има значителен опит по делата пред български съдилища, свързани с ангажирането на отговорността на държавата за вреди, причинени от нарушения на правото на ЕС, както и по дела за наложени финансови корекции по оперативни програми.

 
  • Bulgarian
  • English

ГАЛЕРИЯ

JA slide show